laasayel

<p>I've got a war in my mind </p>

total posts: 988
updated: 2872.3 hours ago

laasayel
Posted: 6434.2 hours ago
jude-ks: @abdallazz ’s
laasayel
Posted: 7731.4 hours ago
qseeda: من للقصيد الهزيل .. ولأغنية بكرة؟ لا تجرحين الظلام وفيه من عمري .. ثلثين خوفي عليك وحزنه وصبره ..