znfr
Posted: 3057.2 hours ago
znfr: الله يسامحك مابي ادعي بلحظة غضب.. صرت ماضي في حياتي وانت بالماضي طموحي.. دارت الدنيا وياما دارت الدنيا عجب..
@juilj1 @riham7 @5air-inshallahh @tuttii-fruttii @fxa95 @shahadshahadshahad @swerapinketa @wedyann5 @wedyann5 @42principessa @42principessa @saraa-77 @lololo00000 @aa1ii @marksofafalllenangel @7rreham @xaf9x @f-7a2 @two-seas @uvlll @paraa-dox @assh3aar @hailahh01 @coastal-linee @saratomy @nawaf-90 @nawaf-90 @m88-x @imoutside1 @yaazzeed @x-reex @1-800-hotline-blog @another-one5 @kakaok2 @znfr @ahmad9955 @tk-21 @g88oo @abdullahgu8 @atheers33 @capricorn-saad @aj-gemini78 @someoffaisal @the-n-thing @rraaan @modixez @namidaworld @5vlid619 @ihii